wz

Panství Kamenici drželo za více jak 760 let existence mnoho rodů české, ale i zahraniční šlechty. Smyslem této stránky je umožnit zájemcům seznámit se s jejich rodovou heraldikou - erby (popřípadě aspoň štíty erbů). Všechny rody se mi zatím nepodařilo podchytit v kresbách ale určitě se zde během času objeví. Někteří zde jmenovaní měli na Kamenici zapsán pouze díl (popřípadě byli poručníky nezletilých). Rodová jména:

Staročeské rody, do roku 1623

z Bechyně, Dobeš
z Kamenice, Zbyněk

z Lucemburska, Jošt (markrabě moravský)
ze Žirovnice, Kamarét
z Ústí, Jan
z Pacova, Vchyna
z Dubé, Ondřej
z Mochova, Anna (poručník)
ze Stráže, Jindřich
ze Šelmberka, Jan
z Kunštátu, Zajímač
z Leskovce, Vlachyně
z Lípy, Magdaléna Trčková
z Malovic, Malovec
z Krajku, Krajíř (poručník)
ze Šternberka, Štěpán (poručník)
ze Sulevic, Kaplíř (poručník)
z Lisova, Španovský (poručník)
z Kralovic, Ostrovec (poručník)
z Vrchovišť, Vencelík


Rody po Bílé hoře, od roku 1623

z Eschaide, Paradis (obr. Siebmacher)
z Lodronu, Hypolita (obr. Siebmacher)
z Hartigu, Esaiáš (obr. Siebmacher)
z Walderode, Kateřina (obr. Siebmacher)
z Golce, Marie Anna
z Mitrovic, Vratislav
z Netolic, Vratislav (foto Kučera)
ze Siegburgu, Ubelli (obr. Siebmacher)
ze Sickingen, František
Rilke, Jan Josef (obr. Z. J. K. Čech)
z Berteuil, Dorota (foto Kučera)
z Pöschier, Ludvík
Rey, Karel (foto Kučera)
Geymüller, Jindřich (obr. Siebmacher, dekret)


Šlechta, která zde trvale žila, avšak s panstvím neměla co do činění...

z Lanova, Provázek (vysloužilec z c. a k. armády - dekret)
z Kounic (potomci do 50. let 20. století od Františka Antonína Kounice *8. 1. 1749 Praha)


siebmachers.jpg (18993 bytes)

"Siebmacher"